Mae hiraeth yn y môr a'r mynydd maith

Amdana i | About me

Cymru sy’n fy ysbrydoli i ffotograffu yn yr awyr agored. Dyma beth sy’n fy ysgogi i godi yn yr oriau man i ddringo mynydd a sy’n rhoi amynedd i mi wrth aros am yr olau ora. Fy nod yw ennyn teimlad o berthnasedd a hiraeth i bobl sydd yn byw neu sydd wedi ymweld â Chymru yn ogystal ag ysbrydoli pobl i ymweld ac anturio trwy’r wlad.
Dwi’n wreiddiol o Lanelli, felly mae’r arfordir yn fy nhynnu’n aml ac rwyf wrth fy modd yn cerdded a ffotograffu Llwybr Arfordir Cymru. Dwi nawr yn byw ym Mhontyclun sy’n meddwl fy mod yn gallu cyrraedd calon Y Bannau Brycheiniog, sef fy Mharc Cenedlaethol agosaf o fewn hanner awr. O wlad y sgydau yn y Gorllewin i gopaon y canolbarth, mae ymweld â’r Parc bob amser yn rhoi cyfleoedd a phrofiadau unigryw ar gyfer tynnu lluniau.
Fy nghamera yw’r Canon 6D ac mae gen i amrywiaeth o lensiau ‘Canon L’. Pan yn bosib, dwi’n gwneud defnydd o ffilteri ‘Lee’ i sicrhau bod y dinoethiad wedi’i wneud yn gywir o fewn y camera.
Dilynwch fy nhudalen Facebook neu Instagram am y lluniau a gwybodaeth fwyaf diweddar.